آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 2960 | بازدیدکنندگان آنلاين : 2 
يکشنبه ٠١ بهمن ١٣٩٦
صفحه اصلي > پژوهش > تحقیقات انجام شده > بخش پنجم:درمان وابستگي به مواد  > 4-بررسي تأثير طب سوزني در بازتواني درمان بيماران وابسته به مواد مخدر  
4-بررسي تأثير طب سوزني در بازتواني درمان بيماران وابسته به مواد مخدر
 

عنوان طرح:

بررسي تأثير طب سوزني در بازتواني درمان بيماران وابسته به مواد مخدر

عيسي پيرمرادي

1383

مقدمه

طب سوزني يكي از روش­هاي علمي در پزشكي است كه توسط آن و بدون تجويز دارو به بيمار مي­توان بسياري از بيماري­ها را درمان نمود. مطالعات متعددي در زمينه تأثير روش طب سوزني بر روي بيماران مبتلا به اعتياد صورت گرفته و نتايج جالب توجهي به دست آمده است. محققان معتقدند كه افزايش ترشح اِندروفين متعاقب سوزن­ گذاري و تحريك آنها توسط دست و يا دستگاه الكتريكي، واسطه­ گر اين عمل مي­باشد. اين روش درماني طب سنتي كشور چين بوده و قدمت تقريباً 5000 ساله دارد. اساس درمان در طب سوزني بر مبناي نقاط و كانال­هاي انرژي موجود در بدن بوده و تا كنون نزديك به 1400 نقطه کشف گرديده كه هريك به تنهايي يا چندين نقطه با هم ميتوانند يك يا چند بيماري را مداوا كنند. با توجه به مدارك موجود در خصوص تأثير طب سوزني  بر روي درمان اعتياد اين پژوهش به بررسي آن پرداخته است.

اهداف پژوهش:

هدف اين پژوهش تأثير طب سوزني در بازتواني و درمان بيماران وابسته به مواد است.

روش تحقيق:

جمعيت نمونه در اين مطالعه تعداد 96 نفر از افراد مراجعه كننده به مركز خصوصي سرپايي بازتواني و درمان اعتياد ميلاد واقع در شهر كرمان بودند كه به صورت تصادفي انتخاب شدند و از اين تعداد 48 نفر به عنوان  گروه آزمايشي و 48 نفر به عنوان گروه شاهد در نظر گرفته شدند. گروه شاهد به وسيله كلونيدين يا متادون همراه با داروهاي كمكي مثل آرامبخش و مسكن و.... درمان شدند. معيار اصلي گروه­ بندي مراجعان، نوع ماده مصرفي بود و بر اين اساس بيماران به دو گروه كاملاً يكسان تقسيم شدند اما سعي شد از لحاظ شرايط سني و وضعيت اجتماعي و اقتصادي نيز شرايط نسبتاً يكسان رعايت گردد.                                               

بعد از دوره سم زدایي، تمامي بيماران (هر دو گروه) به روان شناس مركز معرفي و درمان­هاي روان­شناختي شامل مشاوره فردي، گروه درماني و آموزش خانواده انجام مي ­شد. در گروه مورد آزمايش نيز بعد از پذيرش اوليه، طب سوزني الكتريكي 2 تا 3 بار در روز در هر بار مراجعه به مدت 45-30  دقيقه  و براي 10-8 روز متوالي استفاده شد. در پانزده روز اول بعد از دورة سم زدايي  هر هفته دوبار و در پانزده روز دوم هر هفته يكبار و بعداً هر ماه يكبار (به مدت 6 ماه) بيماران تحت درمان با طب سوزني قرار گرفتند.

بحث و نتيجه­ گيري:

در بررسي انجام شده ميزان بهبودي تا پايان دورة سم زدایي در بيماران مورد مطالعه با روش طب سوزني 7/91% و ميزان عدم بهبودي 2/8 % و در گروه شاهد ميزان بهبودي تا پايان اين دوره، 1/77 % و عدم بهبودي 9/22 % بود.

بررسي­ها نشان داد كه سه ماه بعد از پايان دوره سم زدایي ميزان بهبودي و عدم بهبودي در گروه مورد آزمايش (روش طب سوزني) به ترتيب 8/70% و 2/29% و در گروه شاهد 8/45% و 2/54%  مي­باشد. ميزان بهبودي تا 9 ماه بعد از سم زدایي در بيماران مورد مطالعه، با طب سوزني 1/52% و عدم بهبودي 9/47% و در گروه شاهد ميزان بهبودي 1/27 % و عدم بهبودي 9/72% بود. از لحاظ آماري تفاوت­هاي مشاهده شده بين ميزان بهبودي دو گروه كاملاً معنی­ دار بود.                                

نتايج حاصل نشان مي­دهد كه روش طب سوزني نسبت به درمان دارویي مؤثرتر بوده و اين ميزان تقريباً دو برابر مي­باشد. در اين مطالعه با توجه به نتايج حاصله، رابطة مؤثري بين وضعيت اجتماعي و اقتصادي (شغل، ميزان درآمد و ميزان تحصيلات) و ميزان بهبودي بيماران مورد مطالعه با طب سوزني وجود ندارد.

در هر دو گروه مورد و شاهد بيشترين ميزان بهبودي در سنين بالاي 50 سالگي گزارش گرديده است. اين موضوع شايد به اين دليل باشد كه اين گروه سني انگيزة بيشتري  جهت درمان داشته­ اند و رابطة مؤثر ي بين ميزان بهبودي در گروه­هاي سني مختلف با روش درمان با طب سوزني وجود ندارد.

 

 

دانشگاه علوم بهزیستی...مراکز پژوهشی دانشگاهگروه های آموزشیمراکز درمانیکتابخانه مرکزیتماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences