آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 1961 | بازدیدکنندگان آنلاين : 4 
شنبه ٠٤ آذر ١٣٩٦
صفحه اصلي > فعالیت های مرکز > سمینار و کارگاه > كارگاه پيشگيري از اعتياد ويژه كاركنان رازي 
كارگاه پيشگيري از اعتياد ويژه كاركنان رازي
 

   دوره آموزشي پيشگيري از اعتياد به مواد مخدر ها و روانگردانها ويژه كاركنان بيمارستان روانپزشكي رازي

 

ايام هفته

مشخصات اساتيد ، عناوين دروس و ساعات تدريس

   

شنبه 27/9/89

افتتاحيه

تعاريف و مفاهيم اعتياد - انواع مواد ، علائم مصرف مواد به تفكيك هر ماده

سركار خانم دكتر جعفري

علل بيولوژيكي و نوروبيولوژيكي اعتياد

جناب آقاي دكتر فرهادي

كاهش عرضه و تقاضا و كاهش آسيب

جناب آقاي دكتر توكلي

يكشنبه28/9/89

اقدامات پيشگيري آموزش مهارتهاي زندگي

جناب آقاي دكتر نارنجيها

درمان اعتياد

جناب آقاي دكتر فرهوديان

پيشگيري از اعتياد در محيط كار

جناب آقاي دكتر نارنجيها

 

پذيرايي همه روزه ساعت 30/10-10

 

دوره آموزشي پيشگيري از اعتياد به مواد مخدر ها و روانگردانها ويژه كاركنان بيمارستان روانپزشكي رازي

 

ايام هفته

مشخصات اساتيد ، عناوين دروس و ساعات تدريس

 

دوشنبه 29/9/89

افتتاحيه

تعاريف و مفاهيم اعتياد - انواع مواد ، علائم مصرف مواد به تفكيك هر ماده

سركار خانم دكتر جعفري

علل بيولوژيكي و نوروبيولوژيكي اعتياد

جناب آقاي دكتر فرهادي

كاهش عرضه و تقاضا و كاهش آسيب

جناب آقاي دكتر توكلي

سه شنبه

30/9/89

اقدامات پيشگيري آموزش مهارتهاي زندگي

جناب آقاي دكتر نارنجيها

درمان اعتياد

جناب آقاي دكتر فرهوديان

پيشگيري از اعتياد در محيط كار

جناب آقاي دكتر نارنجيها

 

پذيرايي همه روزه ساعت 30/10-10

 

دوره آموزشي پيشگيري از اعتياد به مواد مخدر ها و روانگردانها ويژه كاركنان بيمارستان روانپزشكي رازي

 

ايام هفته

مشخصات اساتيد ، عناوين دروس و ساعات تدريس

 

شنبه 4/10/89

افتتاحيه

تعاريف و مفاهيم اعتياد - انواع مواد ، علائم مصرف مواد به تفكيك هر ماده

جناب آقاي دكتر نارنجي ها

مهارت هاي زندگي

سركار خانم احمدي

پذيرايي همه روزه ساعت 30/10-10

ايام هفته

مشخصات اساتيد ، عناوين دروس و ساعات تدريس

 

دوشنبه 6/10/89

افتتاحيه

تعاريف و مفاهيم اعتياد - انواع مواد ، علائم مصرف مواد به تفكيك هر ماده

جناب آقاي دكتر توكلي

مهارت هاي زندگي

سركار خانم احمدي

پذيرايي همه روزه ساعت 30/10-10

 

دوره آموزشي پيشگيري از اعتياد به مواد مخدر ها و روانگردانها ويژه كاركنان بيمارستان روانپزشكي رازي

 

ايام هفته

مشخصات اساتيد ، عناوين دروس و ساعات تدريس

 

سه شنبه 7/10/89

افتتاحيه

تعاريف و مفاهيم اعتياد - انواع مواد ، علائم مصرف مواد به تفكيك هر ماده

سركار خانم دكتر جعفري

علل بيولوژيكي و نوروبيولوژيكي اعتياد

جناب آقاي دكتر فرهادي

درمان اعتياد

جناب آقاي دكتر فرهوديان

 

چهارشنبه8/10/89

كاهش عرضه و تقاضا و كاهش آسيب

جناب آقاي دكتر توكلي

اقدامات پيشگيري آموزش مهارتهاي زندگي

جناب آقاي دكتر نارنجيها

پيشگيري از اعتياد در محيط كار

جناب آقاي دكتر نارنجيها

 

پذيرايي همه روزه ساعت 30/10-10

 

دانشگاه علوم بهزیستی...مراکز پژوهشی دانشگاهگروه های آموزشیمراکز درمانیکتابخانه مرکزیتماس با دانشگاه

 Copyright © 2009 U.S.W.R  - All rights reserved .     دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی