آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 7919 | بازدیدکنندگان آنلاين : 5 
سه شنبه ٣٠ آبان ١٣٩٦
صفحه اصلي > فعالیت های مرکز > سمینار و کارگاه > كارگاه ويژه كارشناسان پيشگيري از اعتياد استانها  
كارگاه ويژه كارشناسان پيشگيري از اعتياد استانها
 

 برنامه دوره اول

كارگاه آموزشي پيشگيري از اعتياد ويژه كارشناسان

ستاد مبارزه با مواد مخدر

شنبه 19/10/88

ساعت

موضوع

استاد

 

تلاوت قران كريم

خير مقدم معاونت پژوهشي

جناب آقاي دكتر شاكري

 

سيماي اعتياد در ايران

جناب آقاي دكتر رفيعي

 

اســتراحت و پذيرايـــي

 

سبب شناسي اعتياد

جناب آقاي دكتر فرهادي

 

نمـــاز و نهـــار

 

انواع مواد

سركار خانم دكتر جعفري

 

اســتراحت و پذيرايـــي

 

عوارض كلي

جناب آقاي دكتر توكلي

 

 

برنامه كارگاه روز دوم

يكشنبه 20/10/88

ساعت

موضوع

استاد

10 - 8

عوامل خطر و محافظت كننده

جناب آقاي دكتر احترامي

 

اســتراحت و پذيرايـــي

برنامه ريزي اجتماعي براي پيشگيري

جناب آقاي دكتر احترامي

 

نمـــاز و نهـــار

 

برنامه ريزي اجتماعي براي پيشگيري

جناب آقاي دكتر احترامي

 

اســتراحت و پذيرايـــي

برنامه ريزي اجتماعي براي پيشگيري

جناب آقاي دكتر احترامي

 

برنامه كارگاه روز سوم

دوشنبه 21/10/88

ساعت

موضوع

استاد

 

مروري غير داروئي درمان اعتياد

جناب آقاي دكتر فرهوديان

 

اســتراحت و پذيرايـــي

 

مروري غير داروئي درمان اعتياد

جناب آقاي دكتر فرهوديان

 

نمـــاز و نهـــار

 

مروري بر برنامه هاي پيشگيري در كشور

جناب آقاي دكتر نارنجي ها

اســتراحت و پذيرايـــي

 

مروري بر برنامه هاي پيشگيري در كشور

جناب آقاي دكتر نارنجي ها

 

 

 

برنامه كارگاه روز چهارم

سه شنبه 22/10/88

ساعت

موضوع

استاد

 

اصول پيشگيري از اعتياد

جناب آقاي دكتر طارميان

اســتراحت و پذيرايـــي

 

اصول پيشگيري از اعتياد

جناب آقاي دكتر طارميان

 

نمـــاز و نهـــار

 

تبيين سياستهاي پيشگيري

جناب آقاي دكتر صرامي

 

اســتراحت و پذيرايـــي

 

انجام پس آزمون و ارائه نقطه نظرات در مورد كارگاه

خانم دكتر جعفري

 

 

دانشگاه علوم بهزیستی...مراکز پژوهشی دانشگاهگروه های آموزشیمراکز درمانیکتابخانه مرکزیتماس با دانشگاه

 Copyright © 2009 U.S.W.R  - All rights reserved .     دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی