يکشنبه ٢٥ آذر ١٣٩٧

 

                                                                        بسمه تعالي 

برنامه  كارگاه درمانهاي غير داروئي سوء مصرف مواد

ويژه روانشناسان در سال 89

 

برنامه كارگاه روز اول / شنبه 11/10/89

ساعت

موضوع

استاد

 

افتتاحيه و معرفی شرکت کنندگان

سركار خانم دكتر جعفري

 

انواع مواد

سركار خانم دكتر جعفري

 

استراحت و پذيرايي

 

تعاريف و مفاهيم پايه

جناب آقاي دكتر فرهادي

 

نماز و نهار

برنامه كارگاه روز دوم / يكشنبه 12/10/89

ساعت

موضوع

استاد

 

مصاحبه انگيزشي

جناب آقاي نوروزي

 

اســتراحت و پذيرايـــي

 

مصاحبه انگيزشي

جناب آقاي نوروزي

 

نمـــاز و نهـــار

 

مصاحبه انگيزشي

جناب آقاي نوروزي

 

اســتراحت و پذيرايـــي

برنامه كارگاه روز سوم / دوشنبه 13/10/89

ساعت

موضوع

استاد

 

پايش برايندهاي درمان

جناب آقای دکتر توکلی

 

اســتراحت و پذيرايـــي

آشنايی با درمانهای دارويی

جناب آقای دکتر توکلی

 

نمـــاز و نهـــار

 

آشنايی با درمانهای دارويی

جناب آقای دکتر توکلی

 

اســتراحت و پذيرايـــي

برنامه كارگاه روز چهارم / سه شنبه 14/10/89

ساعت

موضوع

استاد

  

درمانهاي شناختي پيشگيري از عود 

جناب آقاي دكتر فرهوديان  

 

استراحت و پذيرايي

 

واحد عملي

جناب آقاي دكتر فرهوديان  

 

نمـــاز و نهـــار

 

اصول برنامه ريزي و مراقبت انفرادي شده

جناب آقاي دكتر فرهودیان

 

واحد عملي

جناب آقاي دكتر فرهوديان  

 

استراحت و پذيرايي

       

 

برنامه كارگاه روز پنجم/ چهار شنبه 15/10/89

ساعت

موضوع

استاد

 

مديريت هرباره 

جناب آقاي مولودي  

 

استراحت و پذيرايي

 

واحد عملي

جناب آقاي مولودي  

 

نمـــاز و نهـــار

 

ازريابي تشخيص

جناب آقاي مولودي

 

واحد عملي

جناب آقاي مولودي

 

استراحت و پذيرايي

       

 

برنامه كارگاه روز ششم /پنجشنبه  16/10/89

ساعت

موضوع

استاد

 

مشاوره داوطلبانه و آزمايش اچ آي وي

سركار خانم دكتر جعفري  

 

استراحت و پذيرايي

 

واحد عملي مشاوره

سركار خانم دكتر جعفري  

 

برنامه كارگاه روز هفتم / شنبه 18/10/89

ساعت

موضوع

استاد

 

مداخله درماني كوتاه مدت

جناب آقاي مولودي  

 

استراحت و پذيرايي

 

مداخله درماني كوتاه مدت

جناب آقاي مولودي  

 

نمـــاز و نهـــار

 

واحد عملي

جناب آقاي مولودي  

 

استراحت و پذيرايي

 

برنامه كارگاه روز هشتم / يكشنبه 19/10/89

ساعت

موضوع

استاد

10 - 8

آموزش خانواده    

جناب آقای دکتر نارنجی ها

استراحت و پذيرايي

 

واحد عملي

جناب آقای دکتر نارنجی ها

 

نمـــاز و نهـــار

 

Ethics

جناب آقاي دكتر نارنجي ها   

 

استراحت و پذيرايي

 

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 10480
 بازدید امروز : 394
 کل بازدید : 933026
 بازدیدکنندگان آنلاين : 17

آدرس : تهران ـ ولنجك ـ بلوار دانشجو ـ بن بست كودكيار ـ دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشی

ساختمان فارابی ـ مرکز تحقیقات سوء مصرف و وابستگی به مواد                          

صندوق پستي :  1985713834

آدرس پست الکترونیک: sadrc@uswr.ac.ir

آدرس سایت: sadrc.uswr.ac.ir

تلفن دانشگاه :  92-22180083-021          

تلفن های داخلی: 2841- 2852- 2854

دانشگاه علوم بهزیستی...مراکز پژوهشی دانشگاهگروه های آموزشیمراکز درمانیکتابخانه مرکزیتماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences