چهارشنبه ٢٣ آبان ١٣٩٧

 

                                                                         بسمه تعالي

 برنامه كارگاه درمان نگهدارنده با متادون MMT

دوره اول 17 لغايت 28 مهر ماه برنامه كارگاه روز اول / شنبه17/7/89

ساعت

موضوع

استاد

 

بيولوژيك

جناب اقاي دكتر فرهادي

 

انواع مواد ،اپيدميولو‍ژي و موربيديتي و مورتاليتي

سركار خانم دكتر جعفري

 

استراحت و پذيرايي

 

مصاحبه انگيزشي

جناب آقاي نوروزي

 

كار عملي

جناب آقاي نوروزي

برنامه كارگاه روز دوم /يك شنبه18/7/89

ساعت

موضوع

استاد

 

آشنايي با الزامات ثبت و گزارش دهي خدمات

جناب آقاي دكتر خرازي ها  

 

آشنايي با الزامات ثبت و گزارش دهي خدمات

جناب آقاي دكتر خرازي ها  

 

استراحت و پذيرايي

 

آشنايي با پروتكل هاي درمان وزارت بهداشت

جناب آقاي دكتر خرازي ها  

 

آشنايي با پروتكل هاي درمان وزارت بهداشت

جناب آقاي دكتر خرازي ها  

برنامه كارگاه روز سوم/دو شنبه 19/7/89

ساعت

موضوع

استاد

 

ارزيابي بيمار

جناب آقاي دكتر توكلي

 

كار عملي

جناب آقاي دكتر توكلي

 

استراحت و پذيرايي

 

برنامه ريزي مراقبت

جناب آقاي دكتر توكلي

 

كار عملي

جناب آقاي دكتر توكلي

برنامه كارگاه روز چهارم /سه شنبه 20/7/89

ساعت

موضوع

استاد

 

درمان نگهدارنده با متادون

جناب آقاي دكتر فرهوديان

 

كار عملي

جناب آقاي دكتر فرهوديان

 

استراحت و پذيرايي

 

كار عملي

جناب آقاي دكتر فرهوديان

 

كار عملي

جناب آقاي دكتر فرهوديان

 

 

برنامه كارگاه روز پنجم/چهارشنبه 21/7/89

ساعت

موضوع

استاد

 

كليات درمان هاي علمي داروئي 1

جناب آقاي دكتر حسن رفيعي

 

كليات درمان هاي علمي داروئي2

جناب آقاي دكتر حسن رفيعي

 

استراحت و پذيرايي

 

رويكرد مرحله اي در درمان و ملاحظات خاص دارويي

جناب آقاي دكتر حسن رفيعي

 

مباني شناختي اعتياد

جناب آقاي دكتر حسن رفيعي

برنامه كارگاه روز شش /شنبه 24/7/89

ساعت

موضوع

استاد

 

آشنايي  با درمانهاي غير داروئي

سركار خانم دكتر گيلاني پور

 

كار عملي

سركار خانم دكتر گيلاني پور

 

استراحت و پذيرايي

 

كوموربيديتي 1

سركار خانم دكتر گيلاني پور

 

كوموربيديتي 2

سركار خانم دكتر گيلاني پور

 

برنامه كارگاه روز هفتم /يك شنبه25/7/89

ساعت

موضوع

استاد

 

سم زدايي 1

جناب آقاي دكتر فرهوديان

 

سم زدايي 2

جناب آقاي دكتر فرهوديان

 

استراحت و پذيرايي

 

كار عملي

جناب آقاي دكتر فرهوديان

 

كار عملي

جناب آقاي دكتر فرهوديان

برنامه كارگاه روز هشتم/دو شنبه 26/7/89

ساعت

موضوع

استاد

 

درمان سوء مصرف مواد در نوجوانان

جناب آقاي دكتر اسماعيلي

 

درمان در جايگاه هاي تاديبي

جناب آقاي دكتر اسماعيلي

 

استراحت و پذيرايي

 

تشخيص آزمايشگاهي

جناب آقاي دكتر غلامرضا انصاري

 

تشخيص آزمايشگاهي

جناب اقاي دكتر غلامرضا انصاري

برنامه كارگاه روز نهم /سه شنبه 27/7/89

ساعت

موضوع

استاد

 

درمان با بوپرنورفين

جناب اقاي دكتر هومان نارنجيها

 

كار عملي

جناب اقاي دكتر هومان نارنجيها

 

استراحت و پذيرايي

 

درمان با بوپرنورفين

جناب اقاي دكتر هومان نارنجيها

 

كار عملي

جناب اقاي دكتر هومان نارنجيها

برنامه كارگاه روز دهم/چهارشنبه 28/7/89

ساعت

موضوع

استاد

 

مسموميت و اوردوز

جناب آقاي دكتر نوري

 

مراقبت بارداري و نوزادي

سركار خانم دكتر جعفري

 

استراحت و پذيرايي

 

پرسش و پاسخ

سركار خانم دكتر جعفري

 از مهر 1389كارگاهها شروع شده است واكنون دوره نهم در حال برگزاري است.

 

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 13435
 بازدید امروز : 173
 کل بازدید : 919356
 بازدیدکنندگان آنلاين : 23

آدرس : تهران ـ ولنجك ـ بلوار دانشجو ـ بن بست كودكيار ـ دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشی

ساختمان فارابی ـ مرکز تحقیقات سوء مصرف و وابستگی به مواد                          

صندوق پستي :  1985713834

آدرس پست الکترونیک: sadrc@uswr.ac.ir

آدرس سایت: sadrc.uswr.ac.ir

تلفن دانشگاه :  92-22180083-021          

تلفن های داخلی: 2841- 2852- 2854

دانشگاه علوم بهزیستی...مراکز پژوهشی دانشگاهگروه های آموزشیمراکز درمانیکتابخانه مرکزیتماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences