دوشنبه ٢٨ اسفند ١٣٩٦

 

 

رديف

عنوان طرح

نام مجري

سال تصويب

1

كارگاه آموزشي پيشگيري از سوءمصرف مواد براي دست‌اندركاران رسانه‌هاي نوشتاري

امير محمد پيام

1382

2

آگاه سازي و آموزش پيشگيري از سوءمصرف مواد مخدر ويژه كارگران كارخانجات شهر صنعتي رشت

سيده زهرا پيرونذيري

1382

3

راهنماي پيشگيري از اعتياد در محل‌هاي كار

فرزين رضايي

1382

4

مجموعه آموزشي بازآموزي كارشناسان كاهش تقاضا در زمينه روشهاي مؤثر  آگاه‌سازي

نعمت الله بابايي

1383

5

آموزش پيشگيري از سوءمصرف مواد مخدر در روستاهاي در معرض خطر رشت به روش حضور فعال در ناحيه

رضا اميدی

1383

6

مجموعه آموزشي پيشگيري از اعتياد در محله‌ها با تأكيد بر عوامل محافظتي

عبدالرضا اسدی

1383

7

بررسي تاثير طب سوزني در بازتواني و درمان بيماران وابسته به مواد

دكتر عيسي پير مرادي

1383

8

بررسي تجارب مديريت كاهش تقاضا و مستند سازي آن بر تأكيد در دو دهه اخير

سعيد مدنی

1383

9

ارزيابي سريع وضعيت سوءمصرف و وابستگي به مواد در 27 استان ايران

دکتر حسن رفيعی  (موسسه داريوش)

1383

10

مداخله و پيشگيري در بحران هاي مرتبط با سوء مصرف

دكتر عليرضا جزايري - ليلا سليماني نيا

1382

11

ارزيابي سريع وضعيت سوء مصرف و وابستگي به مواد در ايران (نيمسال دوم 1383 )

دكتر هومان نارنجي ها

1384

12

مجموعه آموزشي درمان اعتياد

دكتر شهرام نادري - دكتر محمد بينازاده

1386

13

آموزش كارشناسان كاهش تقاضا در زمينه تشكل هاي مردمي پيشگيري از اعتياد

دكتر ابوالفضل وطن پرست

1386

14

شناسايي عوارض اعتياد در زنان داراي همسران معتاد

رويا نوري

1387

15

نياز سنجي آموزشي مرتبط با رشته هاي بلند مدت دانشگاهي اعتياد در ايران

دكتر محمود توكلي

1387

16

مقايسه سبك زندگي فرزند پروري تربيت تولد و عزت نفس در افراد وابسته به مواد و افرادي عادي در شهر تهران

علي حسينائي

1388

17

آموزش پيشگيري از سوء مصرف مواد در مهد هاي كودك

فاطمه خزائلي پارسا

1388

18

تحليل هزينه فايده استراتژيهاي درمان مواد مخدر در سازمان بهزيستي

حسين مختاريان

1387

19

بررسي مقايسه اي سم زدايي سريع تعديل شده و سم زدايي با متادون در بيماران وابسته به مواد

دكتر سيد علي احمدي ابهري

1385

20

بررسي مصرف اكستازي در بين جوانان 15-25 سال مراجعه كننده و كافي شاپهاي 5 منطقه تهران در سال 1383 و عوامل تعيين كننده آن

دكتر شعله باروني

1383

21

بررسي و مقايسه شخصيتي معتادن و افراد عادي تبر يز - 1381

عين اله شعباني

1386

22

ارزيابي اختلالات رواني معتادان به ترياك و مشتقات آن در استان آذربايجان غربي - ايران در سال 1383

بابك حقي پور

1383

23

تدوين ماتريس هاي جامع تحقيقاتي در زمينه آگاه سازي و پيشگيري از سوء مصرف مواد مخدر

دكتر عليرضا محسني تبريزي

1386

24

بررسي راهبردهاي مقابله با استرس و وضعيت سلامت روان خانواده هاي معتادين سرپايي واحد هاي خود معرف و خصوصي استان گيلان

دكتر بهمن اكبري

1385

25

بررسي و مقايسه تصور از خدا ، معنويت و وضعيت هويت در جوانان 24 تا 30 سال بهنجار و سوء مصرف كننده مواد مخدر رواني گردان و الكل

افسانه جواد زاده شهشهاني

1387

26

بررسي روابط پايگاه هويت و روابط ولي - فرزندي در زنان معتاد و غير معتاد استان تهران

رحم خدا جوادي

1387

27

بررسي عوامل موثر به ميزان آگاهي والدين نسبت به سوء مصرف مواد مخدر با جهت گيري پيشگيري از اعتياد در فرزندان

غلامرضا جعفري سدهي

1384

28

استراتژي ملي كنترل مواد مخدر آمريكا در سال مالي 2008 اعلامي از كاخ سفيد در فوريه سال 2007

مقصود فر مدحي - پروين رئيسي اسفهلاني

1386

29

تعيين كننده هاي ساختاري مصرف مواد جوانان

حسين دهستاني

1385

30

برگزاري طرح آموزشي پيشگيري دو سالانه HIV  ايدز در كل كشور

دكتر سيد محمود مير زماني بافقي

1385

31

راهنماي تدوين پيشگيري از اعتياد در محل كار

دكتر فرزين رضاعي

1383

32

كاربرد شيوه هاي مددكاري در كار با مشكل اعتياد و فرد معتاد

دكتر غنچه راهب

1388

33

عوامل شخصيتي خطر ساز و پيشگيري كننده شخصيتي در اعتياد به مواد مخدر

نيما قرباني

1387

34

بررسي سبب شناختي و ميزان پيش اعتيادي معتادان بهبود يافته

علي زينالي

1383

35

مقايسه دلبستگي به مادر و پدر و گروه همتا در نوجوانان بدون سابقه مصرف مواد اعتياد آور با نوجوانان بيكاري و نوجوانان كه وابسته به ساير اعتيار آور هستند

بهاره غفوري

1385

36

بررسي ارتباط بين الگوهاي تربيتي خانواده با اعتياد

فرشته نوري

1384

37

تعيين خصوصيات فردي معتادان مراجعه كننده به مراكز درمان و بازتواني سرپايي معتادان وابسته به سازمان بهزيستي كشور طي سالهاي 1377-1381

دكتر هومان نارنجي ها

1383

38

بررسي اثر بخشي حساسيت زدايي به محركه ها در كاهش بازگشت به مصرف مواد مخدر و وسوسه بعد از سم زدايي در معتادان

مهرداد افتخار

1385

39

تحليل روند اعتياد در طي دو دهه اخير

رويا نوري

1387

40

آسيب شناسي رواني اجتماعي زنان داراي همسر معتاد

دكتر پروانه محمد خاني

1387

41

تهيه محتواي آموزشي پيشگيري از اعتياد براي خانواده هاي ( CD آموزشي براي پيشگيري از اعتياد در خانواده ها )

دكتر هومان نارنجي ها

1382

42

مطالعه جامعه شناختي اعتياد به مواد مخدر در ايران كه يك پژوهشي طولي - تطبيقي

دكتر اكبر عليپوري نيا

1383

43

ارزشيابي برنامه اي معتادان گمنام در ايران

دكتر اكبر علي وري نيا

1387

44

بررسي اثر مرفين به ميزان آپوتژوز ( مرگ سلولي برنامه ريزي شده ) در سلولهاي عصبي Pc12

دكتر علي محمد شريفي

1387

45

آگاه سازي سربازان پادگان هاي آموزشي استان فارس درباره مواد مخدر و اعتياد و عوارض ناشي از آن

دكتر عليرضا مير احمدي زاده

1387

46

تعيين كننده هاي ساختاري مصرف مواد جوانان

حسين دهستاني

1385

47

بررسي شيوع پلي مورفيسم آن گيريده دو پامين نوع 2 ( DRD4 ) در جمعيت معتادان ايران

دكتر نسرين اكبرلوي شبگاهي

1384

48

بررسي ميزان اثر بخشي اجتماعي درمان مواد ( T.C ) بر ارتقاء سلامت روان - افزايش مهارت زندگي و عدم برگشت معتادان

مسيب يار محمدي واصل

1387

49

تدوين الگوي پيشگيري بر اساس عوامل خطر ساز و محافظت كننده در دانش آموزان دبيرستان شهر تهران

دكتر كتايون خوشابي

1386

50

سنجش اثر بخش تلفيق عامل خود كنترل در مدل EPPM جهت پيشگيري از مصرف مواد مخدر در دانش آموزان پسر دبيرستان هاي غرب شهر تهران

حميد اله وردي نيا

1384

51

رابطه نگرش نسبت به مصرف مواد و عوامل پيش بيني آن در دختران مقطع دبيرستان شهر تهران در سال تحصيلي 86-85

هاجر مهاجر دارابي

1386

52

بسته آموزشي پيشگيري اجتماع محور از اعتياد و در محله هاي شهري و روستايي

دكتر مهرداد احترامي

1385

53

تحليل شكاف هاي منطقه اي در پيمايش نگرش ايرانيان به مصرف مواد مخدر (1384 )

سميرا كلهر

1386

54

بررسي ارتباط بين الگوهاي تربيتي خانواده با اعتياد

فرشته نوري

1382

55

بررسي عوامل تاب آور در افراد در معرض خطر سوء مصرف مواد

دكتر مسعود محمدي

1386

56

بررسي وضعيت سلامت بيماران مبتلا به سوء مصرف مواد مخدر قبل و بعد از درمان

دكتر محمود توكلي

1384

57

بررسي نگرش جمعيت عمومي و كارشناسان سيستم درماني نسبت به برنامه هاي كاهش آسيب حاصل از مواد مخدر

دكتر مسعود محمدي

1383

58

ارزيابي سريع وضعيت سوء مصرف و وابستگي به مواد در ايران در سال 86

دكتر هومان نارنجي ها

1387

59

پيشگيري از اعتياد در خانواده

عاتكه طهراني

1387

60

بسته آموزشي و راهنماي آموزشي پيشگيري اجتماع محور از اعتياد

دكتر سعيد جهانشاهي

1387

61

ارزشيابي اقدامات كاهش آسيب در زندان

دكتر ايرج اسماعيلي

1386

62

ساخت و استاندارد سازي پرسشنامه نگرش سنج مواد مخدر و رابطه آن با مولفه هاي فردي و خانوادگي در بين دانش آموزان سال سوم راهنمايي و مقطع متوسطه سراسر كشور

دكتر علي دلاور

1386

63

پرستاري اعتياد

دكتر حميد رضا خانكه

1388

64

آموزش جامع مداخلات درماني غير دارويي در سوء مصرف مواد نوجوانان

دكتر جواد علاقبندراد

1388

65

بررسي عوامل موثر بر موفقيت سم زدايي و پيشگيري از عود در مراجعين به مراكز خود معرف بهزيستي 83 تا 85

دكتر هومن شريفي ميلاني

1388

66

بررسي وضعيت سوء مصرف مواد نيروزا و مواد اعتياد آور در باشگاههاي بدنسازي تهران

دكتر هومن انگوراني

1388

67

بررسي فراواني آلودگي به ويروس HIV ، هپاتيت B،C و ميكروب تريپونما پاليدوم در معتادان تزريقي دستگير شده در سال هاي 85-84 در حين دستگيري و هنگام ترخيص

دكتر مينو محرز - دكتر محمد رضا جهاني

1388

68

بررسي اپيدميولوژي استعداد اعتياد در نوجوانان دبيرستاني در 4 منطقه كشور

رقيه وحدت

1388

69

روش تحقيق در سوء مصرف و وابستگي به مواد تاليف كتاب

دكتر رفيعي

1387

70

چاپ كتاب راهنمايي و پيشگيري از اعتياد

حسين كول آبادي

1385

71

بررسي هنجاري هاي در ميان خورده فرهنگها درباره استفاده از مواد

صلاح الدين قادري

1388

72

خانواده درماني اعتياد

شهناز شيباني73

تهيه مجموعه آموزشي براي كارشناسان مراكز  اجتماع درمان مدار كشور

محمدرضا عبداله نژاد74

فرا تحليل پژوهش هاي حوزه كاهش آسيب و درمان در حوزه اعتياد

كريم مهري75

تعيين ويژگي هاي مدارس متوسطه آسيب پذير از نظر گرايش به مواد مخدر در شهر تهران

مرجان پشت مشهدي

1387

76

بررسي هزينه اثر بخشي گروه تولدي دوباره در سم زدايي و ترك معتادان

دكتر مرتضي محمدي

1386

77

تهيه مجموعه آموزشي براي تربيت كارشناسان پيشگيري

دكتر فرهاد طارميان

1384

78

تدوين نظام جامع آماري شاخص هاي حوزه كاهش تقاضا(فاز اول)

فهيمه قبيتي

1384

79

بررسي اثر اكستيسي (mdma ) بر حافظه فضايي، سيتوپاتولوژي و مرگ سلولي هيپوكامپ موش صحرائي نر بالغ

دكتر مهدي مهدي زاده

1386

80

بررسي اثر بخشي عصاره گياه شقايق وحشي در درمان نگهدارنده بيماران معتاد به ترياك

دكترهدايت صحرائي

1385

81

ساخت و رواسازي مانايي سنج درمان اختلالات مصرف مواد در ايران

پيمانه شيرين بيان

1384

82

ارزيابي اثر بخشي جزوات اموزش و پرورش در تغيير دانش دانش اموزان به مواد اعتياد آور

اكبر مير جاني اقدم

1386

83

بررسي شيوع پلي مور فيسم هاي تك نوكلوئيدي در ژن رسپتور اپيوئيد مو در معتادين به مواد افيوني مراجعه كننده...

جميله مال بين

1386

84

تدوين وارزيابي روش درمان جامع (اموزش گروهي)پيشگيري از عود و بهبود عملكرد شخصي و اجتماعي در بيماران سوء مصرف كننده مواد

وكيل نظري

1385

85

مطالعه فرايند اغاز به سوء مصرف مواد ابتلا به وابستگي و درمان ان در شهر تهران

جليل ياري

1386

86

تدوين بسته آموزشي درمان غير داروئي و سرپايي سوء مصرف مواد محرك

دكتر فيروزه جعفري

1390

87

بررسي اثر بخشي آموزش هاي پيشگيري از سوء مصرف مواد بر تغيير نگرش و مهارت هاي مقابله اي سربازان وظيفه شاغل در زندان هاي استان تهران

دكتر ايرج اسماعيلي

1388

88

بررسي ،تلخيص و انتشار نتايج طرحهاي تحقيقاتي پايان يافته در مركز تحقيقات سوء مصرف و ابستگي به مواد

دكتر فيروزه جعفري

1390

89

مقايسه شاخص كيفيت زندگي در مراقب بيمار اسكيزوفرنيك ( با وابستگي به مواد و بدون وابستگي به مواد در سال 1389 ) مركز روانپزشكي رازي

مهديه احمدي

1390

90

نارسايي ارتباطات نوروفيزولوژي مدارهاي عصبي حالتهاي هيجاني منفي و  fmri عود درمعتادان به مواد مخدر با استفاده از

دكتر محمد حسن فرهادي

1385

91

بررسي شيوه هاي پيشگيري ودرمان اعتياددرايران ومقايسه باكشورهاي فرانسوي زبان اروپاي غربي

دكترسيدحسن حسيني

1390

92

ارايه مداخلات رواني اموزشي از طريق سازمانهاي غير دولتي جهت كاهش تقاضا

ربابه نوري

1390

93

پیشگيري از عوداعتياد

مهرداداحترامي

1390

94

گروه درماني اعتياد

دکترمرسده سميعي

1391

95

عوامل محافظت كننده در برابر اقدام به خودكشي در افراد مبتلا به اختلال‌های مرتبط با مصرف مواد: نقش باور‌هاي مرتبط با دلايل زندگي و حضور ذهن

دکترپروانه محمدخاني
حمیدخانی پور

1392

96

بررسي وضعيت سوءمصرف مواددرزنان مبتلا به اختلال سوءمصرف مواد در تهران

محمودتوكلي

1391

97

مطالعه كيفي رابطه سوءمصرف  مت آمفتامين ومشكلات جنسي درمراجعان مرد مراكز درماني تهران

دکترعلي فرهوديان

1392

98

تدوین و ارزشیابی بسته پیشگیری از سوءمصرف مواد درسالن های آرایشی بانوان

دکترفیروزه جعفری

1392

99

مقایسه اثر بخشی دو روش پیشگیری از اعتیاد "آموزش کلاسی و مشارکتی" در دانشجویان

دکترمحمودتوکلی

1392

100

بررسی نقش گیرنده های دوپامینرژیک D1 و D2 در هیپوکمپ پشتی (ناحیه CA1) بر خواص پاداشی مورفین در مدل ترجیح مکان شرطی در موش صحرایی

دکترعلی فرهودیان  دکترعباس حق پرست

1393

101

شیوع شناسی رفتارهای پرخطر در گروههای سنی 25-15 سال در ارتباط با اعتیاد در شهرهای بزرگ 

دکتربهروز دولتشاهی 

 1393

102

مقایسه‌ علل گرایش زنان به مصرف مواد در مصرف‌کنندگان مواد مخدر و محرک

دکترعلی فرهودیان 
 دکترامیدمساح

1393

103

برنامه ارتقاء کیفیت زندگی وپیشگیری از آسیب های اجتماعی در دانشجویان

دکترحسن رفیعی 
 دکترعلی پور

1393

104

طراحی وسنجش کارآیی بسته بازتوانی عصبی شناختی برای بیماران وابسته به مت آمفتامین فارسی زبان

دکترعلی فرهودیان

1393

105

بررسی سیستم سروتونرژیک  5- HT3  ناحیه پره لیمبیک برفراموشی ناشی از کانابینوییدی

دکترمحمدرضا زرین دست

1393

106

 اثر بخشی مشاوره گروهی به شیوه منابع شناخت خود بر ابراز وجود معتادان در حال بازتوانی

دکترعلی فرهودیان دکترمحمدحسن فرهادی

1394

107

طراحی مدل معرف خدمات مددکاری اجتماعی ویژه کودکان وابسته به مواد

دکترمعصومه معارف وند

1394

108

تدوین پروتکل کشوری درمان اختلال مصرف الکل

دکترعلی فرهودیان

 1394

109

بررسی پاسخ‌دهی شبکه‌های عصبی مربوط به پردازش تصاویر القاء کننده خشم و اندوه در سوء‌مصرف کنندگان مت‌آمفتامین با استفاده از fMRI

دکترمحمدحسن فرهادی 

 

110

بررسي وضعيت سوء مصرف مواد در زنان سوء مصرف كننده

دکترمحمودتوکلی

 

111

راهنمای عملی تسهیلگری ویژه تسهیلگران طرح پیشگیری ازسوءمصرف مواد با رویکرد دانشجو محور

دکترحسن رفیعی

 

112

تدوین کتابچه راهنمای درمان روانشناختی وابستگی به الکل و کتابچه منزل

دکترعلی فرهودیان

1394

113

بررسی تاثیربرنامه های خودیاری 12 قدمی برتکانشگری شرکت کنندگان

دکترحسن رفیعی

محمدسبزی خوشنامی

1394

114

بررسی نیمرخ و الگوی رفتارهای پرخطر اچ ای وی و عوامل مرتبط با ان در مصرف کنندگان تزریقی مواد درشهر تهران

دکترمهدی نوروزی

1395

 

 

 

 

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 15113
 بازدید امروز : 132
 کل بازدید : 777238
 بازدیدکنندگان آنلاين : 2

آدرس : تهران ـ ولنجك ـ بلوار دانشجو ـ بن بست كودكيار ـ دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشی

ساختمان فارابی ـ مرکز تحقیقات سوء مصرف و وابستگی به مواد                          

صندوق پستي :  1985713834

آدرس پست الکترونیک: sadrc@uswr.ac.ir

آدرس سایت: sadrc.uswr.ac.ir

تلفن دانشگاه :  92-22180083-021          

تلفن های داخلی: 2841- 2852- 2854

دانشگاه علوم بهزیستی...مراکز پژوهشی دانشگاهگروه های آموزشیمراکز درمانیکتابخانه مرکزیتماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences