چهارشنبه ٠٣ بهمن ١٣٩٧

 

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

رزومه هیات علمی

 

اطلاعات شخصی


 

نام و نام خانوادگی: رضا مولودی

تاریخ تولد: ۲۳/۱/۱۳۶۲

دکترای تخصصی روانشناسی بالینی

جنسیت: مرد

وضعیت تأهل: متاهل (دو فرزند)

آدرس: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، مرکز تحقیقات سوءمصرف و وابستگی به مواد.

مرکز رشد فن آوری دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی. شرکت ارزش آفرین ویستا.

تلفن: ۰۹۱۲۷۹۷۷۸۰۵                   ایمیل: k.moloodi@gmail.com

سابقه تحصیلی


 

1-      کارشناسی روانشناسی بالینی، دانشگاه شیراز (1385-1381)

2-      کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ( 1388-1385)

3-      دکترای روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  (نیم سال دوم  ۱۳۹۰-۱۳۹۶).

دوره­هاي آموزشي


·         کارگاه آموزشی تربیت آموزش دهنده درمان سوءمصرف مواد محرک به روش ماتریکس، وزارت بهداشت و درمان. 1390. 50 ساعت.

 • كارگاه Relaxation ، پروفسور مك­كلنون، دانشگاه علوم پزشکی ایران، 1386.
 • كارگاه آموزش خانواده به بيماران روان­پزشكي، دکتر متقی پور، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 1385.
 • كارگاه خانواده درماني، دکتر بینا، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 1386.
 • كارگاه بازی درماني، دکتر علي زاده محمدی، دانشگاه شهید بهشتی، 1385.
 • درمان شناختی- رفتاری، دکتر لادن فتی و دکتر فرشته موتابی، مرکز خدمات روانشناختي سگال (۱۳۸۶-۱۳۸۸).
 • کارگاه طرحواره درمانی، دکتر لادن فتی، دکتر فرشته موتابی، مرکز خدمات روانشناختي سگال. ۱۳۸۹.
 • كارگاه مهارت های ارتباطی، دکتر چنگيز رحیمی، دانشگاه شیراز، 1384.

سابقه تدریس

تدریس در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در زمینه های

 • روانشناسی بالینی کودک
 • اخلاق حرفه ای
 • مصاحبه تشخیصی
 • روانشناسی عمومی
 • روانشناسی رشد
 • نظارت کارورزی دانشجویان کارشناسی ارشد  روانشناسی بالینی (دو ترم) در مرکز سینا. ۱۳۹۴.
 • مدرس کارگاه ارزیابی عملکرد برای مدیران ارشد شرکت فولاد آلیاژی ایران. ۱۸ ساعت. ۱۳۹۶.
 • مدرس کارگاه ترتبیت ارزیاب در شرکت فولاد آلیاژی ایران. ۱۳۹۵. ۴۰ ساعت.
 • مدرس کارگاه تربیت ارزیاب کانون توسعه مدیریت نفت. ۱۳۹۵. ۴۰ ساعت . ۲ دوره
 • مدرس کارگاه مبانی درمان شناختی، ارزیابی شناختی و مفهوم پردازی شناختی. ۲۴ ساعت. ۱۳۹۵. دانشگاه علوم پزشکی شیراز

·                     مدرس کارگاه درمان شناختی رفتاری اختلال وسواسی-جبری برای روانشناسان مرکز روانپزشکی رازی. ۱۶ ساعت. ۱۳۹۵

 • مدرس دوره درمانگری شناختی- رفتاری برای اختلالات هیجانی (90 ساعت). مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی رازی. 1394
 • مدرس کارگاه­های مدیریت استرس خود، کارکنان و سازمان برای مدیران ارشد شرکت های زیر مجموعه توانیر.  1394. 3 دوره.
 • مدرس دوره درمانگری شناختی- رفتاری برای اختلالات هیجانی (90 ساعت). دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.1393
 • مدرس کارگاه درمان شناختی-رفتاری برای اختلالات خوردن. مرکز مشاوره دانشگاه تهران. ۸ ساعت، ۱۷ دوره. ۱۳۹۳ تاکنون.
 • مدرس کارگاه مداخله مختصر برای افراد مبتلابه اختلالات مربوط به سوء مصرف مواد. دانشگاه علوم پزشکی بهشتی. 1392
 • مدرس کارگاه مصاحبه انگیزشی برای افراد مبتلا به سوءمصرف مواد برای روانشناسان، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 1392. (10 دوره)
 • مدرس کارگاه­های مدیریت استرس خود، کارکنان و سازمان برای مدیران ارشد شرکت های زیر مجموعه توانیر.  1392. 12 دوره
 • مدرس کارگاه درمان شناختی-رفتاری برای افراد مبتلا به سوء مصرف مواد. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. 1392. (10 دوره).
 • مدرس کارگاه مدیریت استرس برای اعضای هیئت مدیره شرکت های تولید، انتقال و توزیع برق سراسر کشور. شرکت توانیر. 1391-1392. (1۷دوره)
 • مدرس کارگاه مصاحبه انگیزشی برای افراد مبتلا به سوءمصرف مواد برای روانشناسان، دانشگاه علوم پزشکی یزد. 1391.
 • مدرس کارگاه مصاحبه انگیزشی برای افراد مبتلا به سوءمصرف مواد برای روانشناسان، دانشگاه علوم پزشکی یزد. 1391.
 • مدرس کارگاه درمان شناختی-رفتاری برای اختلالات سوء مصرف مواد، دانشگاه علوم پزشکی یزد. 1391.
 • مدرس کارگاه مصاحبه انگیزشی برای افراد مبتلا به سوءمصرف مواد برای روانشناسان، دانشگاه علوم پزشکی کاشان 1390.
 • مدرس کارگاه کلیات و ارزیابی اختلالات سوء مصرف مواد برای روانشناسان، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، 1390.
 • مدرس کارگاه مصاحبه انگیزشی برای افراد مبتلا به سوءمصرف مواد برای روانشناسان، دانشگاه علوم پزشکی قم. 1390.
 • مدرس کارگاه مصاحبه انگیزشی برای افراد مبتلا به سوءمصرف مواد برای روانشناسان سراسر کشور دوره­ی TOT،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی. 1390.
 • مدرس کارگاه مداخله مختصر برای افراد مبتلا به سوءمصرف مواد. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی. 1389.
 • مدرس کارگاه مصاحبه انگیزشی برای افراد مبتلا به سوءمصرف مواد. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی. 1389.
 • مدرس کارگاه مدیریت مشروط برای افراد مبتلا به سوءمصرف مواد. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی. 1389.
 • مدرس کارگاه مصاحبه انگیزشی برای افراد مبتلا به سوءمصرف مواد برای روانشناسان، دانشگاه علوم پزشکی گرگان.1388.

سابقه پژوهشی


طرح های پژوهشی

 • مولودی، ر. پورشهباز، ع. محمدخانی، پ. فتی، ل. قادری، ع. بررسی روایی ساختاری مدل فراتشخیصی شناختی-رفتاری کمال گرایی با استفاده از سبک والدگری، طرحواره های ناسازگار اولیه، و نظریه حساسیت به تقویت و سودمندی بالینی مدل در اختلالات هیجانی و خوردن. طرح پژوهشی. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی. ۱۳۹۴.
 • بررسی رابطه میزان تبعیت از رژیم غذایی مدیترانه ای با افسردگی، اضطراب، و فشار روانی در دختران نوجوان تهرانی. پایان نامه کارشناسی ارشد تغذیه. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. ۱۳۹۴. مشاور پایان نامه.
 • مولودي، ر.  دژكام، م. موتابي، ف. اميدوار، ن. مقايسه­ي طرحواره­هاي ناسازگار در افراد چاق مبتلا به اختلال پرخوري و فاقد اختلال پرخوري. پژ‍وهشكده­ي علوم غدد درون­ريز و متابو ليسم. 1387-1388 ( كد طرح؛ 264).
 • محمودی. مولودی، ر. روایی و اعتبار مدل تقویت شده­ی شناختی-رفتاری برای اختلال پراشتهایی روانی در فرهنگ ایرانی. طرح پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران. ۱۳۹۲.
 • همکاری در طرح توسعه و بهبود منابع انسانی، جانشین پروری و استعدادیابی شرکت آب منطقه ای سمنان. ۱۳۹۶.
 • همکاری در طرح توسعه و بهبود منابع انسانی، جانشین پروری و استعدادیابی شرکت آب منطقه زنجان. ۱۳۹۵.
 • همکاری در طرح توسعه و بهبود منابع انسانی، جانشین پروری و استعدادیابی شرکت فولاد آلیاژی ایران. ۱۳۹۵.
 • همکاری در طرح ارزیابی ارزیابان کانون توسعه مدیریت نفت. ۱۳۹۵.
 • همکاری در طرح استعداد یابی مدیران پروژه نفت. ۱۳۹۵.
 • همکاری در طرح توسعه و بهبود منابع انسانی شرکت پتروشیمی امیرکبیر. ۱۳۹۵
 • همکاری در طرح توسعه و بهبود منابع انسانی شرکت آب و برق خوزستان. ۱۳۹۵
 • همکاری در طرح توسعه و بهبود منابع انسانی شرکت پتروشیمی امیرکبیر. ۱۳۹۵
 • همکاری در طرح توسعه و بهبود منابع انسانی، جانشین پروری و استعدادیابی شرکت توزیع نیروی  برق فارس. 1394.
 • همکاری در طرح توسعه و بهبود منابع انسانی مدیران ارشد شرکت های زیر مجموعه توانیر. 1393.
 • همکاری در طرح توسعه و بهبود منابع انسانی شرکت توزیع نیروی برق فارس. 1393.
 •  همکاری در طرح توسعه و بهبود منابع انسانی، جانشین پروری و استعدادیابی شرکت توزیع نیروی برق اراک. 1393.
 • همکاری در طرح توسعه و بهبود منابع انسانی، جانشین پروری و استعدادیابی شرکت برق منطقه ای باختر. 1392.
 • همکاری در طرح توسعه و بهبود منابع انسانی، جانشین پروری و استعدادیابی شرکت برق منطقه ای تهران. 1392.
 • همکاری در طرح توسعه و بهبود منابع انسانی، جانشین پروری و استعدادیابی گروه انتخاب (اسنوا). 1392.
 • همکاری در طرح توسعه و بهبود منابع انسانی، جانشین پروری و استعدادیابی شرکت توزیع نیروی برق تبریز. 1391.
 • همکاری در طرح بازخورد فردی به کارکنان شرکت برق منطقه ای اصفهان. 1392.
 • همکاری در طرح بازخورد فردی به کارکنان شرکت برق منطقه ای تهران. 1392.
 • همکاری در طرح بازخورد فردی به کارکنان شرکت برق منطقه ای گیلان. ۱۳۹۵.
 • همکاری در طرح بازخورد فردی به کارکنان شرکت توزیع نیروی برق یزد. 1394.
 • همکاری در طرح بازخورد فردی به کارکنان شرکت توزیع نیروی برق اصفهان. 1393.

مقالات

 • مولودي، ر. دژكام، م. موتابي، ف. اميدوار، ن. "مقايسه­ي طرحواره­هاي ناسازگار در افراد چاق مبتلا به اختلال پرخوري و فاقد اختلال پرخوري"، مجله علوم رفتاري، 1389، 2؛ 114-109.
 • فتي، ل. موتابي،ف. مولودي، ر. ضيايي، ك. جعفري، ه. تهيه و تدوين مقياس باورهاي مربوط به افسردگي. مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران. مجله روانپزشکی و رناشناسی بالینی ایران، 1390، 3؛ 218-208.
 • فتي، ل. موتابي، ف. دابسون، ك. مولودي، ر. ضيايي، ك. ساختار عاملي نسخه­ي ايراني پرسشنامه­ي طرحواره­ي يانگ-فرم 232 ماده­اي در يك نمونه­ي غيرباليني. مجله-ي روانشناسي دانشگاه تبريز. 1388. 16. 226-243.
 • فتي، ل. موتابي، ف. مولودي، ر. ضيايي، ك. کفایت روانسنجی پرسشنامه کنترل افکار و پرسشنامه افکار اضطرابی. فصل نامه­ی روش­ها و مدل­های روانشناختی. 1389. 1. 81-105.
 • عباسی، الف؛ فتی، ل؛ مولودی، ر. کفایت روانسنجی نسخه ایرانی پرسشنامه پذیرش عمل در جمعیت بالینی و غیربالینی ایران. فصل­نامه روش­ها و مدل­های روانشناختی. 1391.

·                     مولودی، ر. نونهال، س. دادخواه، الف. کفایت روانسنجی مقیاس تمایل به عضلانی بودن در پرورش اندام کاران مرد شهرستان گرگان. 1391مجله روش ها و مدل های روانشناختی. 1391. 10.15-26.

 

 • Dezhkam, M. Moloodi, R. Mootabi, F. Omidvar, N. Standardization of Binge Eating Scale among Iranian Obese Population. Iranian Journal of psychiatry. 2009.4.143-146.
 • Ahmadi, S., Moloodi, R., Ghaderi, A., Zarbakhsh, M.R. Psychometric properties of EAT-26 in Iranian female students. Eating and weight disorders.2014. 19. 2. 183-189.
 • Mahmoodi. M., Moloodi, R., Ghaderi, A., Babai,Z., Saleh,  Z., Alasti, H.,  Naghashian, F., Mohammadpour, Z. The Persian Version of Eating Disorder Examination Questionnaire and Clinical Impairment Assessment: Norms and Psychometric Properties for Undergraduate Women. Iranian Journal of psychiatry. 2016. 11.2. 67-74.
 • Moloodi, R., Pourshahbaz, A., Mohammadkhani, P., Fata, L., Ghaderi, A.  Psychometric properties of the Persian version of Clinical Perfectionism Questionnaire: Findings from a clinical and non-clinical sample in Iran. Personality and Individual Differences. 2017. 119. 141-146.
 • Mohammadkhani, P., Moloodi, R., Fatemi, S. Impact of subliminal abandonment schema on eating behavior of obese and normal weight women: an experimental study. International Journal of High Risk Behavior and Addiction. (in press).
 • Moloodi, R., Pourshahbaz, A., Mohammadkhani, P., Fata, L., Ghaderi, A.  Dimensions of Perfectionism in Iranian General Population and Clinical Sample: An Evidence for Two Dimensional Model from an Eastern Culture. European journal of Psychological Assessment. (in review process).

كتاب­

 • مولودي، ر. فتاحي، ك. فتي، ل. درمان شناختي- رفتاري براي بيماري­هاي مزمن پزشكي: راهنماي عملي براي ارزيابي و درمان (ترجمه). تهران، انتشارات ارجمند، 1388.
 • مولودي،ر. احمدي، س. طرحواره های شناختی و باورهای هسته ای در مشكلات روانشناختي(ترجمه). تهران، انتشارات ارجمند، 1391.
 • مولودی، ر. تندآموز درمان شناختی بک. انتشارات ارجمند (ترجمه). 1392
 • مولودی، ر. فرازمند، ش. با ظاهر خود آشتی کنیم. انتشارات ارجمند (ترجمه). زیرچاپ.

سابقه شغلی


 • کار در کلینیک سگال به عنوان درمانگر . از سال 1387 تاکنون.
 • کار در کلینیک روانپزشکی دکتر رستگار. 1394-1389.
 • کار در کلینیک صبح صادق 1386-1392.
 • کار در کلینیک ساحل. 1394 تاکنون.
 • کار در شرکت ارزش آفرین ویستا. از ۱۳۹۴ تا کنون.

عضویت

·         عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران

       

 

   دانلود فایل : رزومه دکتر رضا مولودی           حجم فایل 450 KB
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 1062
 بازدید امروز : 19
 کل بازدید : 942566
 بازدیدکنندگان آنلاين : 2

آدرس : تهران ـ ولنجك ـ بلوار دانشجو ـ بن بست كودكيار ـ دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشی

ساختمان فارابی ـ مرکز تحقیقات سوء مصرف و وابستگی به مواد                          

صندوق پستي :  1985713834

آدرس پست الکترونیک: sadrc@uswr.ac.ir

آدرس سایت: sadrc.uswr.ac.ir

تلفن دانشگاه :  92-22180083-021          

تلفن های داخلی: 2841- 2852- 2854

دانشگاه علوم بهزیستی...مراکز پژوهشی دانشگاهگروه های آموزشیمراکز درمانیکتابخانه مرکزیتماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences